Uudet asiakasryhmät kansalaisopistossa, 5 op

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Koulutuksen tavoitteena oli

• tunnistaa oppijoiden monenlaisuutta, tukitoimia ja oppimista

• antaa osallistujille valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimista vaikeuttavia tekijöitä

• kehittää osallistujien erityispedagogisten menetelmien osaamista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen ja opetukseen

• ymmärtää oppimistilanteissa ryhmätyöskentelyn rakentumista

• tarjota monikanavaisuutta tukevia apuvälineitä erilaisiin ohjaustarpeisiin

• kehittää oppimiseen innostavia opintokokonaisuuksia

• auttaa osallistujia kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa ja opetuksessa

Toteutus

Koulutus koostui oman työn kehittämisestä, yhteisistä webinaareista, alueellisesta työskentelystä ja erilaisista lähdemateriaaleista Moodle-oppimisalustalla.

Yhteiset webinaarit olivat:

27.3.2017, 24.4.2017, 22.5.2017 klo 14-15

Kohderyhmä: kansalaisopistojen opettajat ja muu henkilökunta.