DigiEssi - esteetön ja digitaalinen kansalaisopisto

Koulutushankkeen tavoitteena oli kehittää kansalaisopistojen henkilöstön valmiuksia ymmärtää opiskelijoiden erilaisuutta ja erityistarpeita, sekä parantaa opettajien valmiuksia ottaa opetuksessa huomioon erilaiset oppijat. Pyrkimyksenä oli lisätä digitaalisen ja mobiiliteknologian käyttöä kansalaisopistojen koulutuksissa ja siten parantaa opiskelijoiden digitaalisia kansalaistaitoja. Tavoitteena oli myös kehittää osaamisperustaisuutta kansalaisopistojen koulutuksissa.

Hankkeen yleiset tavoitteet:

  • Parantaa kansalaisopistojen opettajien kykyä kohdata, opettaa ja ohjata opiskelijoita, joilla on erityisen tuen tarpeita ja tarve kehittää digitaalisia ja teknisiä opiskeluvalmiuksia
  • Kehittää laaja-alaisesti esteettömiä ja saavutettavia koulutuksia opistojen tarjontaan
  • Lisätä digitaalisen ja mobiiliteknologian käyttöä kansalaisopistojen koulutuksissa ja pyrkiä parantamaan kuntalaisten digitaalisia kansalaistaitoja
  • Lisätä osaamisperustaisuutta kansalaisopistojen koulutuksissa
  • Mahdollistaa kansalaisopistojen opettajien alueellinen verkostoituminen, koulutusten yhteissuunnittelu ja hyvien käytänteiden jakaminen

Koulutukset toteutettiin pääsääntöisesti verkossa sekä osin teemapienryhmäpäivinä. Tarjolla oli viisi erillistä koulusosiota. Näistä löydät tarkempia tietoja koulutuksen sisältö -välilehdiltä.
 

Kohderyhmä: Kansalaisopistojen opetushenkilöstö

Koulutukset olivat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Yhteistyökumppani koulutusten järjestämisessä oli Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry.