Erilaiset oppijat kansalaisopistoissa, 5 op

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Koulutuksen tavoitteena oli kehittää opettajien ja muun henkilöstön valmiuksia ymmärtää opiskelijoiden erilaisuutta ja erityistarpeita sekä parantaa opettajien valmiuksia ottaa opetuksessa huomioon erilaiset oppijat.

Toteustapa:
Koulutus touteutettiin kokonaan verkossa. Se muodostui verkossa toteutetusta weninaariosasta (3 x 2 h) sekä verkossa toteutetusta tutkivan kehittämisen webinaariosasta (2 x 1 h). Koulutukseen sisältyi myös  ohjattu pienryhmien verkkopaja, jossa ratkottiin arjen oppimismahdollisuuksia ja kehittämishaasteita.

Keskeiset sisällöt:
Esteetön opiskelu- ja oppimisympäristö, jossa esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen opiskeluympäristön toteuttamista.
Opintojen aikaiset tukitoimet ja oppimisen apuvälineet, jotka tukevat motivaatiota ja opinnoissa edistymistä.

Webinaarit olivat (klo 14-15) ma 6.2.2017, ma 13.2.2017 ja ma 6.3.2017.